Минюст

В Министерстве юстиции с 20 ноября 2015 года введена услуга проставления электронного апостиля.

Документы, на которые необходимо проставить апостиль, подаются в любой ЗАГС на территории Украины.  Проставить электронный апостиль можно на следующих документах:

 • апостиль на свидетельство о рождении
 • апостиль на свидетельство о браке
 • апостиль на свидетельство о расторжении брака
 • апостиль на свидетельство о смерти
 • апостиль на выписку (витяг) из реестра
 • апостиль на свидетельство об изменении имени/фамилии
 • апостиль на свидетельство об усыновлении
 • апостиль на нотариально заверенные копии документов
 • апостиль на нотариальные заявления
 • апостиль на нотариальные доверенности
 • апостили на решения суда

Официальная информация о проставлении апостиля в Министерстве юстиции Украины:

Проставлення апостиля та підготовка документів для їх подальшої консульської легалізації

Згідно з Законом України від 10.01.2002 № 2933-III Верховна Рада України від імені України приєдналася до Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Конвенція набула чинності для України 22.12.2003.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 “Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” Міністерству юстиції України надано повноваження щодо проставлення апостиля на документах, які видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, здійнюється згідно з відповідними Правилами, які затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерством юстиції України від 05.12.2003 № 237/803/151/5 і зареєстровані в Мі’юсті України 12.12.2003 за № 1151/8472.

Наказом Мін’юсту від 18.12.2003 № 161/5 встановлено плату за надання послуг з проставляння апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Додаткову офіційну інформацію можна отримати на сайті  Міністерстві юстиції за адресою http://www.minjust.gov.ua/

Мы предоставляем услугу по проставлению электронного апостиля на указанных выше документах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *